• slovensky
  • english

Naše riešenia

Jedinečná technológia

Ste pred rozhodnutím renovácie alebo modernizácie výťahu? Ak sa nachádzate na tejto stránke tak  ste tu dobre. 

V tejto sekcii sa pokúsime ozrejmiť jedinečnú technológiu ponúkanu spoločnosťou Pavol Tuchyňa, Tuchyňa - Výťahy a aké sú prednosti ponúkanej technológie. 

 

                                                                                    Srdce výťahu

Za srdce výťahu môžme označiť pohonnú jednotku ktorá zabezpečuje pohyb kabíny. Pohonné jednotky, ponúkané ako súčasť renovačného / modernizačného balíka sú najmodernejšie trakčné pohonné jednotky na trhu.

 

Ziehl Abegg, Nemecko

 

Synchrónne-bezprevodové trakčné pohony výťahov s použitím permanentých magnetov od firmy ZIEHL ABEGG, NEMECKO majú nasledovné výhody:

 

- Účinnosť pohonu

Účinnosť bezprevodového pohonu  je vyššia o viac ako 50% v porovnaní z akýmkoľvek prevodovým pohonom. Pri tomto bode si treba uvedomiť aj fakt že výťah je súčasťou budou, na ktoré sú alebo v najbližšej dobe budú vystavené energetické certifikáty a výťahy ako súčasť tejto certifikácie majú veľký podiel na spotrebe energií.  V blízkej budúcnosti sa takisto pripavuje legislatíva na Európskej úrovni ktorá, zakáže používanie prevodových strojov s nízkou energetickou účinnosťou. 

- Ekologické riešenie

Pohon neobsahu ropné látky ktoré potencionálne môžu znečistiť prostredie a zároveň sa znižuje potreba výroby ropných látok pre použitie výťahových pohonov. Dôležitým faktorom je aj fakt že pri výrobe bezprevodových strojov je použité menej zliatin železa nakoľko sú oveľa menšie čo sa podieľa na znižovaní CO2 pri výrobe týchto pohonov. 

- Údržba -

Bezprevodové sychnrónne pohony z permanentnými magnetmi sú takmer bezúdržbove, kedže sa tam nenachádzaju časti ktoré potrebujú byť nastavované, alebo mazané. 

- Životnosť

Životnosť bezprevodových pohonov v porovnaní s prevodovými je vyššia, nakoľko nedochádza k opotrebovaniu častí trením ako to je pri prevodových pohonoch.  

- Možnosť rekuperácie elektrickej energie 

Výhodou použitia bezprevodových pohonov s permanentnými magnetmi je monosť rekuperácie elektrickej energie pri spomalovaní a brzdení za použitia rekuperačnej jednotky. Rekuperácia nastáva v prípade spomalovania alebo brzdenia výťahu keď sa pohon správa ako generátor a vracia energiu do siete. 

- Použitie overených nosných prvkov z dlhou životnosťou  

Použitie overených nosných prvkov od firmy Pfeifer Drako, ktoré sú použité aj na navyššej budove sveta BURJ KHALIFA , s dlhou životnosťou sú zárukou kvality a bezpečnosti aj v našich systémoch.

 

Pfeifer Drako, Nemecko

 

                                                              Mozog výťahu

Mozgom výťahu je riadiací systém, ktorý zabezpečuje riadenie a kontrolu bezpečnostých prvkov výťahu. 

V čom je náš riadiaci systém iný od štandardných riadiacich systémov?    

                                                     

- Bezpečnosť pasažierov a servisných pracovníkov

Systém zahŕňa špeciálne bezpečnostné prvky, ktoré zamedzujú zraneniu pasažierov a servisných pracovníkov a tak maximalizujú bezpečnú prevádzku výťahov.  

- Vzdialená správa a monitoring systému 

Tento systém umožnuje servisnému stredisku monitorovať chod zariadení, identifikáciu funkcií, parametrov, prípadne porúch a úpravu potrebných, alebo požadovaných parametrov/funkcií výťahov. 

 

                                           

 

- Frekvenčná regulácia pre pohon výťahu

Frekvenčná regulácia Zetadyn 3,(4) bola vybinutá špeciálne pre pohony Ziehl Abegg. Jedná sa VVVF frekvenčnú reguláciu ktorá zabezpečuje najvyššiu možnú efektívnosť prevádzky pohonou Ziehl Abegg, precíznu presnosť zastavovania, rozjazd dobeh výťahu a energetickú účinnosť. 

 


- Integrovaný Interaktívno-bezpečnostný systém ElevArt. 

Systém ElevArt je systém pre používateľov výťahov, ktorý umožnuje zobrazovanie oznamov, správ, počasia a špeciálnych akcií pasažierom výťahov a zároveň zabezpečuje monitorovanie priestoru kabíny bezpečnostným kamerovým systémom.

 

         

       

      TDS (Tuchyna Design Solution) + ElevArt, Slovensko

 

  Šachtové a kabínové dvere

Šachtové a kabínové dvere používané pre modernizačné balíčky sú od  partnerskej spoločnosti Wittur, Nemecko. Pri výbere vhodných dverí použititých ako súčasť modernizačných riešení bol kladený dôraz na energetickú účinnosť, nízku hlučnosť a kvalitu.

Všetky tieto podmienky boli splnené použitím dverí Wittur.  

- Znížená spotreba elektrickej energie

Nový ECO+ striedavý motor je navrhnutý pre nízku spotrebu elektrickej energie počas prevádzky (priemer: 11W a udržiavacia spotreba "stand by" (2,5W až 0W)

- Znížená hlučnosť

Použitie špecilálneho materiálu pre kolečká pohonu a dizajn spojky umožnilo znížiť hlučnosť na 50dB (priemerne).

Dvere môžu byť nastavené na prevádzku " s nízkou hlučnosťou (low noise)" počas nočných hodín. 

- Nemecká kvalita

Spoločnosť Wittur, Nemecko je jedna z lídrov vyrábajúcich komponenty do všetkých kontinentov sveta, pre tých najprestížnejšich výrobcov a klientov. Výrobky tejto spoločnosti sú zárukov kvality a overených inovatívnych prvkov, ktoré dávajú pridanú hodnotu aj kompletným výrobkom firmy Pavol Tuchyňa, Tuchyňa-Výťahy.   

 

Wittur group, Nemecko

 

 

Štandart modernizačného balíčku. 

 

Dizajn a výroba výťahových komponentov                                                    Výrobca: Pavol Tuchyňa, Tuchyňa-Výťahy, Slovensko

Všetky dodávané zariadenia dodávané firmou Pavol Tuchyňa, Tuchyňa Výťahy sú navrhované a výrábané vo vlastných výrobných priestoroch.   

Komponenty subdodávateľov:

Pohon výťahu

Bezprevodový sychrónny pohon s permantnými magnetmi                                    Výrobca: Ziehl Abegg, Nemecko

Frekvenčný menič pohonu výťahu

Frekvenčný menič VVVF  Zedadyn 4                                                                     Výrobca: Ziehl Abegg, Nemecko

Riadiaci systém výťahu

Najmodernejší riadiaci systém ARL 500                                                                Výrobca: ARKEL, Turecko/WITTUR, Nemecko

Kabínové a Šachtové dvere

Automatické dvere s VVVF riadením                                                                      Výrobca: Wittur, Nemecko

                                                                                                                              Výrobca: Fermator, Spanielsko

                                                                                                                              Výrobca: GN, PRC

Nosné prvky

Oceľové laná s dlhou životnosťou                                                                          Výrobca: Pfeifer Drako, Nemecko

Vodiace čeluste
 
Vodiace čeluste s teflonovou vložkou                                                                    Výrobca: Acla Werke, Nemecko
 
Nárazníky

Polyuretánové narazníky                                                                                       Výrobca: Acla Werke, Nemecko                                                                                                                                                                     Výrobca: P+S Polyurethan, Nemecko

V prípade špeciálnych riešení sú používané iné prvkya komponenty, šité na mieru daného projektu. Pri výbere sa vždy kladie dôraz na čo najefektívnejšie zariadenie pre daný projekt.                                                                                                                                                 

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!